Rodzice

Przedstawiam ofertę programu innowacyjnego, który zamierzam realizować  w roku szkolnym 2017/2018

 Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas siódmych.

 

Zajęcia adresowane są do uczniów zdolnych, którzy pragną rozwijać wiedzę dotyczącą Stanów Zjednoczonych. Zajęcia te mają na celu motywowanie uczestników do poszerzania kompetencji językowych, które wykraczają poza ramowy program nauczania oraz umożliwiają uczniom wykazania się swoimi umiejętnościami między innymi w konkurach szkolnych i międzyszkolnych.
Uczniowie będą mieli okazję poszerzyć wiedzę i zastosować ją w praktyce. Zajęcia wprowadzają propozycję rozwiązań metodycznych, których celem jest wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka obcego, pobudzanie zainteresowania historią i kulturą Stanów Zjednoczonych. Istotnym warunkiem pełnej realizacji zajęć innowacyjnych będą materiały ksero obejmujące historię Stanów Zjednoczonych oraz gramatykę w ujęciu tematycznym, piosenki i filmy video o tematyce kulturowej.
Uczniowie będą poznawać tradycje i obyczaje innych narodowości z zastosowaniem metod aktywizujących, uczących krytycznego oraz twórczego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji, i współpracy w grupie. Odpowiednio dobrany materiał leksykalno – gramatyczny ma na celu wzbogacanie sprawności językowych ucznia niezbędnych w codziennej komunikacji oraz przygotowanie do konkursu językowego, który będzie swoistym rodzajem ewaluacji zajęć.
Uczniowie będą motywowani do korzystania ze słowników internetowych oraz samodzielnej pracy w domu. Procesowi nauki towarzyszyć będzie Internet oraz tablica interaktywna jako narzędzia wspomagające naukę języka angielskiego. Poza tym uczniowie wdrażani będą do rozpoznawania własnych stylów uczenia się i stosowania odpowiednich strategii uczenia się. Podczas zajęć o charakterze polisensorycznego nauczania będą omawiane techniki uczenia się, zasady organizacji nauki. Będę skłaniać uczniów do refleksji nad tym jaki styl uczenia preferują  by efektywnie mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

 

Justyna Połeć

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62