Rodzice

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu - rok szkolny 2019/2020

 

Oddział przedszkolny (grupa ,,0”)

 

Zestaw podręczników do oddziału przedszkolnego kupują rodzice.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

Wychowanie przedszkolne

A.Idzikowska – Guzy, E. Janus

„Plac zabaw"

 

WSiP

 

Język angielski

P. Acosta

A. Padrón

Angielski dla zerówek ,,Happy Campers"

Macmillan Polska

Religia

ks. S. Łabendowicz

„Jezus mnie kocha"

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

Klasa I

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy I uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki.

Przedmiot

Autor

Tytuł

 

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

 

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka-Nowak  


K. Bielenica

M. Bura

M. Kwil

B. Lankiewicz

„Elementarz odkrywców” kl. 1.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna  

 


„Elementarz odkrywców" kl. 1. Edukacja matematyczna 

Nowa Era

 

790/1/2017

790/2/2017

M. Kęska

,,Elementarz odkrywców” kl. 1.

Informatyka z CD

Język angielski

C. Read

M. Ormerod

M. Kondro

„Tiger 1” + zeszyt ćwiczeń

Macmillan Polska

836/1/2017

Religia

ks. S. Łabendowicz

„Jesteśmy w rodzinie Jezusa”

 

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

AZ-11-01/10-RA-1/11

 Klasa II

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy II uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

 

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

 

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka - Nowak

„Elementarz odkrywców" kl. 2.

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna 

 

Nowa Era

 

790/3/2018

790/4/2018

 

 K. Bielenica
M. Bura
M. Kwil
B. Lankiewicz
„Elementarz odkrywców” kl. 2. Edukacja matematyczna
 M. Kęska „Elementarz odkrywców”  kl. 2. Informatyka + CD

Język angielski

C. Read

M. Ormerod

M. Kondro

„Tiger 2”

 

Macmillan Polska

836/2/2018

Religia

ks. S. Łabendowicz

„Kochamy Pana Jezusa” + zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

RA-12-01/10-RA-8/13

  Klasa III  

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy III uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

 

B. Stępień,

E.Hryszkiewicz,
J. Winiecka-Nowak


K. Bielenica,
M. Bura,
M. Kwil

„Elementarz odkrywców" kl.3.
Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna 

 


„Elementarz odkrywców” kl.3. Edukacja matematyczna 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

790/5/2019

790/6/2019

 

 

M. Kęska

„Elementarz odkrywców”kl. 3.

Informatyka + CD

Język angielski

C. Read

M. Ormerod

M. Kondro 

„Tiger 3”

Macmillan Polska

836/3/2019

Religia

ks. S. Łabendowicz

„Przyjmujemy Pana Jezusa" + zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu 

RA-13-01/10-5/14

   Klasa IV  

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy IV uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

 

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język

polski

A. Klimowicz

M. Derlukiewicz

„NOWE Słowa na start! 4” Podręcznik do j. polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej+ćw.

Nowa Era

907/1/2017

Język angielski

N. Beare

 

„Brainy. Klasa 4" + ćw.

Macmillan Polska

831/1/2017

Muzyka

Teresa Wójcik

„Muzyka. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej”

Grupa Mac S.A.

909/1/2017

Plastyka

W. Sygut

M. Kwiecień

„Plastyka. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej” 

Grupa Mac S.A.

898/1/2017

Historia

B. Olszewska

W. Surdyk- Fertsch

G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej”

 

Nowa Era

877/1/2017

Przyroda

M. Marko- Worłowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

„Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej”+ćw.

Nowa Era

863/2017

Matematyka

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1 i 2”+ćw.

Nowa Era

875/1/2017

Informatyka

G. Koba

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV” 

Migra

806/1/2017

Technika

L. Łabecki

M. Łabecka

„Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej” 

Nowa Era

295/1/2017

Religia

ks. S. Łabendowicz

„Jestem Chrześcijaninem” + zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

AZ-21-01/10-1/13

   Klasa V 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy V uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

 

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

A. Klimowicz,

M. Derlukiewicz

„NOWE Słowa na start! 5”

Podręcznik do kl. 5+ćw. 

Nowa Era

907/2/2018

Język angielski

N. Beare

„Brainy. Klasa 5" + ćw.

Macmillan

Polska

831/2/2018

Muzyka

T. Wójcik

„Muzyka”

Podręcznik do kl. 5 

Grupa MAC S.A.

909/2/2018

Plastyka

W. Sygut

M. Kwiecień

„Plastyka. Podręcznik do kl. 5"

Grupa MAC S.A.

898/2/2018

Historia

G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik do historii dla kl. 5

Nowa Era

877/2/2018 

 

Geografia

A. Głowacz

A. Lechowicz

M. Lechowicz

P. Stankiewicz

,,Geografia”

Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 5+ćw.

WSiP

890/1/2018

Biologia

E. Jastrzębska

E. Kłos

W. Kofta

E. Pyłka - Gutowska

„Biologia” Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 5+ćw.

WSiP

862/1/2018

Matematyka

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem”. Podręcznik do kl. 5 szkoły podstawowej. Cz. 1 i 2

Nowa Era

875/2/2018

Informatyka

G. Koba

„Teraz bajty!” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V

Migra

806/2/2018

Technika

L. Łabecki

M. Łabecka 

„Jak to działa?

 

Nowa Era

295/2/2018 

Religia

Ks. S. Łabendowicz

„Wierzę w Boga”

+ zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

AZ-22-01/10-RA-9/13

 Klasa VI

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy VI uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

 

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Język polski

A. Klimowicz,

M. Derlukiewicz 

„NOWE Słowa na start! 6"
Podręcznik + zeszyt ćw.

Nowa Era

907/3/2019

Język angielski

N. Beare

„Brainy. Klasa 6" + ćw.

Macmillan

Polska

831/3/2019 

Muzyka

T. Wójcik

,,Muzyka. Podręcznik do kl. 6"

Grupa MAC S.A.

909/3/2019

Plastyka

M. Kwiecień,

W. Sygut

„Plastyka. Podręcznik do klasy 6"

Grupa MAC S.A.

898/3/2019

Historia 

G. Wojciechowski

 

„Wczoraj i dziś"
Podręcznik do historii
dla klasy 6.+ ćw. 

Nowa Era

 

W trakcie procedury

Geografia

A. Głowacz

M. Lechowicz

A. Lechowicz

P. Stankiewicz 

„Geografia"
Podręcznik do kl.6
dla klasy 6. 

WSiP

890/2/2019

Biologia

E. Jastrzębska

E. Kłos,

E. Pyłka–Gutowska,

W. Kofta

„Biologia". Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 6

WSiP

862/2/2019

Matematyka

M. Braun

 

„Matematyka z kluczem” + ćw.

 

Nowa Era

875/3/2019 

Informatyka

G. Koba

„Teraz bajty". Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Migra

806/3/2019

Technika

L. Łabecki

M. Łabecka 

„Jak to działa?”

 

Nowa Era

295/3/2019 

Religia

Ks. S. Łabendowicz

„Wierzę w Kościół”+ zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezjalne

 w Sandomierzu

AZ-23-01/10-Ra-Z/15

 Klasa VII 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy VII uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

Numer dopuszczenia

Język polski

J.Kościerzyńska

M. Chmiel

M. Szulc

A.Gorzałczyńska- Mróz

,,NOWE Słowa na start! 7" Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej” + ćw.

Nowa Era

907/4/2017

Język angielski

P. Howarth

P. Reilly

D. Morris

,,All Clear. Klasa 7” + ćw.

 

Macmillan

Polska

848/1/2017

Język niemiecki

G. Motta

A. Kubicka

J. Betleja

K. Bizukojć

S. Kołsut

D. Miedziejko

,,Magnet smart 1”

 

,,LektorKlett”

817/1/2017

Muzyka

M. Gromek

G. Kilbach

,,Lekcja muzyki”. Podręcznik dla klasy siódmej 

Nowa Era

852/4/2017

Plastyka

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

,,Do dzieła 7”. Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej 

Nowa Era

903/4/2017

Historia

S. Roszak

A. Łaszkiewicz

J. Kłaczkow

,,Wczoraj i dziś”.

Podręcznik do historii dla kl.. 7

Nowa Era

877/4/2017

Geografia

R. Malarz

M. Szubert

,,Planeta Nowa 7". Podręcznik do geografii dla klasy siódmej + ćw.

Nowa Era

906/3/2017

Biologia

M. Jefimow

,,Puls Życia". Podręcznik do biologii dla klasy 7

Nowa Era

844/4/2017

Chemia

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

,,Chemia Nowej Ery". Podręcznik dla klasy siódmej 

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka

M. Braun

W. Śliwa

,,To jest fizyka". Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 7” 

Nowa Era

818/1/2017

Matematyka

K. Wej

W. Babiański

E. Szmytkiewicz

J. Janowicz

M. Braun

,,Matematyka z kluczem". Podręcznik dla klasy 7 + ćw.

Nowa Era

875/4/2017

Informatyka

G. Koba

„Teraz bajty". Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII 

Migra

806/4/2017

Religia

Ks. S. Łabendowicz

„Spotkanie ze Słowem” + zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

AZ-31-01/1 O-RA-6/13

  Klasa VIII 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy VIII uczniowie wypożyczają w bibliotece szkolnej we wrześniu, natomiast rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

 

Numer dopuszczenia

Język polski

J.Kościerzyńska

M. Chmiel

M. Szulc

A.Gorzałczyńska- Mróz

„NOWE Słowa na start! 8" Podręcznik do języka polskiego. Klasa 8 + ćw. 

Nowa Era

907/5/2018

Język angielski

M. Mann, S. Taylore-Knowles

,,Repetytorium ósmoklasisty”. Podręcznik do języka angielskiego + ćw. 

Macmillan

 

925/2018

Język niemiecki

A. Kubicka

J. Betleja

S. Kołsut 

,,Magnet smart 2”

,,LektorKlett”

817/2/2017

Historia

R. Śniegocki

A. Zielińska

,,Wczoraj i dziś”.

Podręcznik do historii dla kl.8

Nowa Era

877/5/2018

Wiedza o społeczeństwie

P. Krzesiński

P. Kur

M. Poręba

„Wiedza o społeczeństwie”. Podręcznik klasa 8

WSiP

924/2018

Geografia

T. Rachował

D. Szczypiński

,,Planeta Nowa 8". Podręcznik do geografii dla klasy 8 + ćw.

Nowa Era

906/4/2018

Biologia

B.Sagin

A. Boczarowski

M. Sęktas

,,Puls Życia". Podręcznik do biologii dla klasy 8

Nowa Era

844/3/2018

Chemia

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

„Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy 8 + ćw.

Nowa Era

785/2/2018

Fizyka

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

„Spotkania z fizyką"
Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

885/2/2018

Matematyka

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

„Matematyka z kluczem”. Podręcznik dla klasy 8 + ćw.

Nowa Era

875/5/2018

Informatyka

G. Koba

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII 

Migra

806/5/2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

B.Breitkopf

D. Czyżow

„Edukacja dla bezpieczeństwa”. Klasa 8

WSiP

923/2018

Religia

Ks. S. Łabendowicz

,,Aby nie ustać w drodze”+zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo Diecezjalne

w Sandomierzu

AZ-32-01/10-RA-10/13

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62