Biblioteka zdalna

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w naszej bibliotece powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Przeznaczone ono jest dla uczniów i pracowników szkoły oraz społeczności lokalnej. W Centrum można korzystać z następujących programów: Microsoft Office, Internet, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Nero, Drukarka, Skaner, Słowniki PWN Słownik Języka Polskiego, Słownik Wyrazów Obcych, Słownik Ortograficzny, Słownik Poprawnej Polszczyzny, Encyklopedia PWN. Można też tworzyć własne dokumenty. Zasady korzystania z Centrum przedstawia regulamin, z którym każdy użytkownik musi się zapoznać.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
1. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.
2. Z ICIM mogą korzystać wszyscy zainteresowani po uprzednim wpisaniu się do zeszytu ewidencji.
3. Bibliotekarz osobiście przydziela użytkownikowi numer stanowiska, konto, którego nie można samodzielnie zmieniać.
4. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
5. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ICIM czas pracy przy stanowisku komputerowym może być ograniczony.
6. Każdorazowo osoba, która przegląda strony o treści rozrywkowej, musi ustąpić miejsca przy stanowisku ICIM osobie, która poszukuje konkretnych informacji na zajęcia.
7. Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba.
8. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.
9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za umyślne uszkodzenie sprzętu.
10. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
11. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę.
12. Chęć wydrukowania wyszukanych informacji użytkownik uzgadnia z bibliotekarzem.
13. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
14. Bibliotekarz ma prawo wglądu w treści przeglądanych stron i ewentualnej ingerencji w działania użytkownika.
15. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez bibliotekarza.

ZABRANIA SIĘ!
1. Używania własnych nośników i sprzętu elektronicznego bez porozumienia z bibliotekarzem.
2. Zgrywania danych na dyskietkę, lub inny nośnik bez uzyskania zgody bibliotekarza.
3. Samodzielnego korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego.
4. Dokonywania samodzielnych napraw, przekonfigurowania sprzętu i manipulowania nim.
5. Instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz, ściągniętego z Internetu, jak również dokonywania zmian w już istniejącym.
6. Kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych.
7. Odklejania naklejek znajdujących się na sprzęcie pracowni ICIM.

UWAGA!
- w sytuacjach nie objętych regulaminem użytkownik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom opiekuna ICIM,
- stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych,
- w czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie nie korzystają z ICIM.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel: 48 363 75 73 ; tel./fax: 48 363 73 62