home mail
Aktualności...

ROK SZKOLNY 2013/2014Pisanki zostały wykonane przez uczniów grupy 08: Martynę Szerszeń, Zofię Gut i Filipa Bieniasa.

Zapisy dzieci
do oddziałów wychowania przedszkolnego
i do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015

Składanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu przy ul. Kolberga 5, od dnia 10 marca 2014 r. w godz. 8.00 - 15.00, w środy 10.00 - 18.00. Do zapisania niezbędny jest dowód osobisty rodzica i numer PESEL dziecka.

Czytaj dalej Regulamin rekrutacjiRegulamin II Międzyszkolnego Turnieju
"Matematyczne Potyczki" dla klas III szkół podstawowych
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu

Turniej jest adresowany do uczniów klas III szkól podstawowych zainteresowanych matematyką.

Patronat honorowy: Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

Cele:

1. Prezentacja umiejętności matematycznych.
2. Propagowanie matematyki poprzez zabawę.
3. Odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki.
4. Kształcenie efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich.
5. Rozwijanie problemów w twórczy sposób.
6. Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych.

Zasady organizacji:

1. Impreza ma charakter turnieju matematycznego, w którym uczestniczą uczniowie klas III szkoły podstawowej.
2. Termin 11.06.2014r.
3. Każdą szkołę reprezentuje grupa 4 uczniów pod opieką nauczyciela.
4. Zgłoszenia uczestników: do 20 kwietnia 2014r. (karty zgłoszeń będą dostarczone bezpośrednio do poszczególnych placówek).
5. Turniej będzie przebiegał w II etapach.

I etap

Prezentacja przygotowanych przez uczniów danej szkoły wysoko punktowanych dwóch zadań matematycznych:

- cyfrowego lub literowego sudoku 9x9 (uzupełnione 4 – 5 pól)
- dwóch rebusów dotyczących pojęć matematycznych

II etap

Międzyszkolny Turniej, na którym zostaną wyłonieni Mistrzowie Matematyki. Udział biorą 4-osobowe reprezentacje klas III szkół podstawowych.

Miejsce turnieju: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu.

Zakres:

W turnieju będą obowiązywały treści zawarte w podstawie programowej.

6. Zadania konkursowe będą tak skonstruowane, aby pozwalały ocenić poziom wiedzy matematycznej uczniów, ale przede wszystkim mają stworzyć dzieciom okazję do dobrej zabawy i możliwość wykazania się pomysłowymi rozwiązaniami.
7. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju pieczę będzie sprawowała komisja w składzie, której znajdą się:

- przedstawiciel dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33, - doradca metodyczny RODoN ds. kształcenia zintegrowanego, - nauczyciel matematyki, - nauczyciel kształcenia zintegrowanego.

8. Kryteria oceny:

- poprawność wykonania zadań w określonym czasie,
- pomysłowość i estetyka wykonanych prac matematyczno-plastycznych.

Kontakt:

Joanna Dziwirek tel. 506 568 439 e-mail: joanna.dziwirek@gmail.com
Ilona Ślusarczuk tel. 507 198 168 e-mail: ilonaslusarczuk@wp.pl


Konkurs ekologiczny

Przyroda w obiektywie - II edycja

Regulamin konkursu:

Czytaj dalej...Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014Tu można pobrać
szkolny zestaw podręczników
na rok 2013/2014
Czytaj dalej...Odżywiamy się zdrowo...

Owoce, warzywa są smaczne i zdrowe
Dzieci z kl. 2a

Już piąty rok nasza szkoła uczestniczy w unijnym programie Owoce w Szkole.Czytaj dalej...


Mleko w szkole

Akcję Mleko w Szkole rozpoczęto 1 października 2012 r. W akcji w ubiegłym roku szkolnym wzięło udział 565 uczniów, a w roku 2013/2014 uczestniczy w niej 580 uczniów.
Dzieci otrzymują trzy razy w tygodniu kartonik ze słomką 0, 25 l mleka o zawartości tłuszczu 1,5%. Mleko jest finansowe przez ARR funduszy krajowych i środków Unii Europejskiej. Akcja cieszy się dużym powodzeniem.
Koordynatorem akcji jest p. Jadwiga Kiljanek.Poznaj świat przez języki

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie "Poznaj świat przez języki" w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej JĘZYK TO PODSTAWA. UCZ SIĘ JĘZYKÓW organizowanej przez Fundację Instytut Jakości w Edukacji, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE).
Czytaj dalej...

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Radomiu © 2009, projekt i wykonanie: Piotr Jaworski