home mail
Aktualności...

ROK SZKOLNY 2014/2015"WYPRAWKA SZKOLNA"
- dofinansowanie  zakupu podręczników
RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2014 r.

Rodzice uczniów klas II-III oraz klas VI, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (klasy II, III, IV, V, VI) mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku.

Obowiązujące kryterium dochodowe
Pomoc przysługuje:

 a) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 539 zł.) - dotyczy klas II-III oraz VI,

 b) uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów w/w klas),

 c) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (bez względu na dochód - na podstawie orzeczenia)
- uczniom słabo widzącym,
- niesłyszącym,
- słabo słyszącym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z upośledzeniem umysłowym,
oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

KWOTA  DOFINANSOWANIA:

Klasa II      do 225 zł.
Klasa III     do 225 zł.
Klasa VI     do 325 zł.

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE:

Klasa II i klasa III do 225 zł.
Klasa IV, V, VI do 325 zł.

Wypłacanie dofinansowania na podstawie imiennej faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego dołączonej do wniosku pobranego w szkole.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 05.09.2014 R.

Druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły.Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

GRUPY "0"

Pakiet edukacyjny "Przygoda z uśmiechem"
- roczne przygotowanie przedszkolne pod red. Anny Łady - Grodzickiej

religia:

"Jesteśmy dziećmi Bożymi"; ks. Stanisław Łabendowicz

KLASA I

Podręczniki do kl. I będą w szkole, gdy dostarczy je do szkoły MEN.

KLASA II

1. Elementarz XXI wieku klasa II - Podręcznik cz. 1 - 2;
2. Elementarz XXI wieku klasa II - Ćwiczenia j. polski cz. 1 - 4;
3. Ćwiczenia do edukacji matematycznej cz. 1 - 4.

Wydawnictwo "Nowa Era", autorzy: E. Hryszkiewicz, B. Stępień, J. Winiecka - Nowak
nr dopuszczenia 404/3/2013 (sem.1), 404/4/2013 (sem.2)

język angielski

1) NEW Sparks Plus 2 SB PK PL
Szpotowicz Magdalena, Szulc-Kurpaska Małgorzata,
Oxford University Press nr dopuszczenia MEN: 12/2/2011/zl
ISBN: 9780194160667
EAN: 9780194160667
rok wydania: 2011
2) New Sparks Plus 2 Zeszyt ćwiczeń
Lambert Viv; Oxford University Press
ISBN: 9780194160117
EAN: 9780194160117
rok wydania: 2014

religia:

"Kochamy Pana Jezusa"; ks. Stanisław Łabendowicz

KLASA III

1. Gra w kolory. Świat ucznia - klasa III;
2. Podręcznik do języka polskiego cz. 1 - 2 z ćwiczeniami cz. 1 - 4;
3. Matematyka. Ćwiczenia cz.1 - 4.

Wydawnictwo "Juka Grupa Edukacyjna", autorzy: K. Grodzka, B. Sokołowska, E. Wierzchowska
nr dopuszczenia 87/3/2011

język angielski

1) NEW Sparks Plus 3 SB PK PL
Szpotowicz Magdalena, Szulc-Kurpaska Małgorzata
Oxford University Press nr dopuszczenia MEN: 12/3/2011/zl
ISBN: 9780194160674
EAN: 9780194160674
rok wydania: 2011
2) New Sparks Plus 3 Zeszyt ćwiczeń
Charrington Mary
Oxford University Press
ISBN: 9780194160193
EAN: 9780194160193
rok wydania: 2014

religia:

"Przyjmujemy Pana Jezusa" ks. Stanisław Łabendowicz

KLASA IV

język polski

1) Ewa Horwath, Anita Żegleń, Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 4, WSiP, Warszawa 2012.
2) Ewa Horwath, Anita Żegleń, Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik z ćwiczeniami do szkoły podstawowej. Klasa 4, część 1 i 2, WSiP, Warszawa 2012

język angielski

1) Project third edition 1 wydanie egzaminacyjne - podręcznik; Tom Hutchinson
Oxford University Press
2) Project third edition 1 wydanie egzaminacyjne - zeszyt ćwiczeń
Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret; Oxford University Press

historia

1. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch, My i historia. Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 4, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
Numer dopuszczenia: 369/1/2011
2. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch, My i historia. Historia i społeczeństwo. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4. Szkoła podstawowa
3. Atlas historyczny. Szkoła podstawowa klasa 4-6
Autorzy: Zbigniew Piłat
Wydawnictwo PWN

matematyka

1. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska "Matematyka z kluczem". Podręcznik. Cześć 1 i 2. wyd. Nowa Era
Nr MEN:
157/1/2012/z 1 - część 1
157/1/2001/z2 - część 2
2. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska "Matematyka z kluczem". Zeszyt ćwiczeń. Część 1 i 2. Wyd. Nowa Era
Nr MEN:
157/1/2012/z 1 - część 1 - wydanie zmienione
157/1/2001/z 2 - część 2 - wydanie zmienione

przyroda

1) "Tajemnice Przyrody" – podręcznik wyd. Nowa Era
2) Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i cz. 2
3) Atlas ilustrowany "Świat Przyrody" dla klas IV - VI wyd. Nowa Era Nr MEN: 399/1/2011

plastyka (podręcznik do klas IV-VI)

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas IV - VI szkoły podstawowej, Nowa Era Sp. z o.o.

zajęcia komputerowe

"Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI." wyd. MIGRA; Grażyna Koba
Nr MEN: 373/2011

zajęcia techniczne

"Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej" wyd. Nowa Era; Lech Łabecki, Marta Łabecka; Nr MEN: 295/2010

muzyka

"Muzyka i My" – Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek

religia

"Jestem chrześcijaninem"; ks. Stanisław Łabendowicz

KLASA V

język polski

1) Ewa Horwath, Anita Żegleń, Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 5, WSiP, Warszawa 2013.;
Nr dopuszczenia podręcznika: 551/2/2013
2) Ewa Horwath, Anita Żegleń, Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Część 1, WSiP, Warszawa 2013.;
Nr dopuszczenia: 551/3/2013
3) Ewa Horwath, Anita Żegleń, Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Część 2;
Nr dopuszczenia: 551/4/2013

język angielski

1) Project third edition 2 wydanie egzaminacyjne – podręcznik; Tom Hutchinson
Oxford University Press; nr dopuszczenia MEN: 217/2/2012/z1
2) Project third edition 2 wydanie egzaminacyjne - zeszyt ćwiczeń;Tom Hutchinson, Cheryl Pelteret
Oxford University Press;
nr dopuszczenia MEN: 217/2/2012/z1

matematyka

1) Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska "Matematyka z kluczem". Podręcznik. Wyd. Nowa Era;
Nr MEN:
157/2/2012/z 1 - część 1;
157/3/2012/z 1- część 2
2) Zeszyt ćwiczeń;
Nr MEN:
157/2/2012/z 1- część 1 - wydanie zmienione
157/3/2012/z 1- część 2 - wydanie zmienione

historia

1. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch, My i historia. Podręcznik. Klasa 5, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
Numer dopuszczenia: 369/2/2012
2. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch, My i historia. Historia i społeczeństwo. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5. Szkoła podstawowa

przyroda

1. "Tajemnice Przyrody" Podręcznik. Wyd. Nowa Era
2. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i cz. 2
Nr MEN: 399/2/2013

zajęcia komputerowe

"Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI." wyd. MIGRA; Grażyna Koba
Nr MEN: 373/2011

zajęcia techniczne

Lech Łabecki, Marta Łabecka - "Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej". Wyd. Nowa Era;
Nr MEN: 295/2010

muzyka

"Muzyka i My" - Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek

religia

"Umiłowani w Jezusie Chrystusie"; ks. Stanisław Łabendowicz

KLASA VI

język polski

1) Ewa Horwath, Anita Żegleń, Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6, WSiP, Warszawa 2014.;
Nr dopuszczenia: 551/5/2014
2) Ewa Horwath, Anita Żegleń, Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6. Część 1, WSiP, Warszawa 2014.;
Nr dopuszczenia: 551/6/2014
3) Ewa Horwath, Anita Żegleń, Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6. Część 2, WSiP, Warszawa 2014.;
Nr dopuszczenia: 551/7/2014

historia

1. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch, My i historia. Historia i społeczeństwo.
Klasa 6, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
Numer dopuszczenia: 369/3/2013
2. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk - Fertsch, My i historia. Historia i społeczeństwo. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6. Szkoła podstawowa

język angielski

1) Project third edition 3. Podręcznik; Tom Hutchinson
Oxford University Press; nr dopuszczenia MEN: 217/3/2009
2) Project third edition 3 - zeszyt ćwiczeń;Tom Hutchinson, Lynda Edwards
Oxford University Press;
nr dopuszczenia MEN: 217/3/2009

matematyka

1. Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska "Matematyka z kluczem". Podręcznik. Wyd. Nowa Era
Nr MEN: 157/4/2011
2. Zeszyt ćwiczeń
Nr MEN: 157/4/2011 - część 1 - wydanie zmienione
- część 2 - wydanie zmienione
3. "Repetytorium szóstoklasisty "Sprawdzian na 100 %". Matematyka. Wyd. Nowa Era

przyroda

1. "Tajemnice Przyrody" – podręcznik. Wyd. Nowa Era
2. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 i cz. 2
Nr MEN: 399/3/2014

zajęcia komputerowe

Grażyna Koba "Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI." wyd. MIGRA
Nr MEN: 373/2011

zajęcia techniczne

Lech Łabecki, Marta Łabecka "Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej” wyd. Nowa Era;
Nr MEN: 295/2010

muzyka

"Muzyka i My" – Romana Rataj, Włodzimierz Sołtysik

religia

"Uświęceni w Duchu Świętym"; ks. Stanisław Łabendowicz


Zapisy dzieci
do oddziałów wychowania przedszkolnego
i do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015

Składanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu przy ul. Kolberga 5, od dnia 10 marca 2014 r. w godz. 8.00 - 15.00, w środy 10.00 - 18.00. Do zapisania niezbędny jest dowód osobisty rodzica i numer PESEL dziecka.

Czytaj dalej Regulamin rekrutacjiOdżywiamy się zdrowo...

Owoce, warzywa są smaczne i zdrowe
Dzieci z kl. 2a

Już szósty rok nasza szkoła uczestniczy w unijnym programie Owoce i warzywa w szkole.Czytaj dalej...


Mleko w szkole

Akcję Mleko w Szkole rozpoczęto 1 października 2012 r. W akcji w roku szkolnym 2012/2013 wzięło udział 565 uczniów, a w roku 2013/2014 - 580 uczniów.
Dzieci otrzymują trzy razy w tygodniu kartonik ze słomką 0, 25 l mleka o zawartości tłuszczu 1,5%. Mleko jest finansowe przez ARR funduszy krajowych i środków Unii Europejskiej. Akcja cieszy się dużym powodzeniem.
Koordynatorem akcji jest p. Jadwiga Kiljanek.Poznaj świat przez języki

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie "Poznaj świat przez języki" w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej JĘZYK TO PODSTAWA. UCZ SIĘ JĘZYKÓW organizowanej przez Fundację Instytut Jakości w Edukacji, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE).
Czytaj dalej...

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Radomiu © 2009, projekt i wykonanie: Piotr Jaworski